Haler 21 juli 2018 geannuleerd!

Classic Motor Demo Race in Haler GEANNULEERD!

Wij kregen van de organisatie in Haler door, dat we NIET in Halen kunnen rijden.
De reden hiervoor is dat de gemeente een aantal restricties in de vergunning heeft toegevoegd,
waardoor het voor de organisatie niet mogelijk is ons te laten rijden.
Het heeft hoofdzakelijk te maken met de hogere snelheid die wij rijden.
ER IS DUS GEEN ALTERNATIEF!

DUS HALEN GAAT NIET DOOR!!

Theo Reijnen